7.6.16

Themamiddag Asielzoekers in het onderwijs – Eenheidsworst?

Er komen steeds meer vluchtelingen naar Nederland. Ook deze mensen hebben onderwijs nodig.

Op woensdagmiddag 21 september organiseren we een themabijeenkomst over het onderwerp Asielzoekers in het onderwijs en hoe je daar als MBO onderwijs mee omgaat.

Eenheidsworst? 
Hoe moeten specialisten in het beroepsonderwijs inspelen op de ontwikkelingen in het asielzoekersonderwijs? Durven wij naar individuen te kijken i.p.v. naar massa? Weten wij met sociaal emotionele kwesties om te gaan en kunnen wij kwalitatief goed onderwijs leveren om dit in goede banen te leiden?
Slechts een aantal vragen die ontstaan door de grote toestroom aan asielzoekers.

Gaan we eenheidsworst aanbieden met het risico op ‘mismatch’?

Kunnen docenten die binnen het reguliere onderwijs goed functioneren deze klus aan of juist niet omdat kennis van verschillende culturen ontbreekt? Hoe gaan we traumatische ervaringen van onze nieuwe buren, vrienden en medeburgers kanaliseren en managen? Het Asielzoekersvraagstuk, in deze grootte, is voor ons allen nieuw. We krijgen te maken met het kip-of-ei-probleem. Moeten we ze eerst de taal leren en de rest komt later? Of eerst werken aan de integratie op de arbeidsmarkt? Dit vraagt om verschillende financiële overwegingen en stappen. Wie krijg je als mbo-school als nieuwe klant? De asielzoeker, de gemeente of het COA?
Moeilijke vraagstukken waarop niet altijd passende antwoorden zijn te geven.

Seca heeft over dit nieuwe beroepsonderwijs een duidelijke visie. Wij gaan er vanuit dat de docent zich aanpast aan de nieuwe diversiteit binnen een klas en niet andersom. Maar misschien denkt u daar als opleidingsmanager, directeur of docent heel anders over.
Sedat Cakmak van Seca Docenten SeleCtie gaat in op de vraag aan u: gaat u voor Eenheidsworst?

Paula Dourleijn, Coachklas Anderstaligen 18+ bij Scalda, deelt haar ervaringen delen over de door haar ontwikkelde coachklas ontwikkeld voor jonge asielzoekers. Tijdens dit traject bereiden we studenten voor om een goede aansluiting te vinden bij een (vervolg-)opleiding in het MBO, inburgering of uitstroom naar werk.

Rudi Knol, opleidingsmanager Educatie bij het Alfa-college levert een bijdrage met als titel: Succesvol inburgeren met een opleiding. Hij vertelt over leerroutes van het Alfa-College, schakelprogramma’s en gecombineerde programma's met mbo en toont een filmpje.

Deze themamiddag vindt plaats in het Bossche Innovatiehuis op woensdagmiddag 21 september om 13:00 uur. Optioneel kun je je aanmelden voor de lunch (€15,- )
We sluiten omstreeks 17:00 uur af met een netwerkborrel in de Huiskamer van het Innovatiehuis.
Aanmelden voor deze Themamiddag in het Innovatiehuis (€45,- excl.lunch)  kan via de online databank.

Deze bijeenkomst is gevalideerd voor 3 RU

2.6.16

Robots in de klas, science fiction of realiteit?

Robots zijn al niet meer weg te denken uit onze bedrijven. Hoe gaat dat in het onderwijs?


Lesrobot in de klas vervangt zieke leerling
De discussie over de veranderende arbeidsmarkt door robotisering laaide onlangs weer op. De impact van robotisering en digitalisering stond namelijk op de politieke agenda.
“Het onderwijssysteem is erg star”, aldus
VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas in een interview. Zo zou er meer aandacht moeten komen voor digitale vaardigheden in het basisonderwijs. Daarnaast moeten leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs leren programmeren en ontwerpen, zodat zij robots begrijpen en de baas kunnen blijven.
Minister Bussemaker van Onderwijs gaf eerder al aan dat het onderwijs mee moet met de innovaties en de opleidingen dient aan te passen naar nieuwe behoeftes en vragen.

Op vrijdagmiddag 7 oktober 2016 gaan we in het Innovatiehuis graag de discussie met jullie aan over robotisering in het onderwijs.

Daarnaast presenteren drie ervaringsdeskundigen uit de MBO praktijk:
- Lesrobot (vervangt in de klas de langdurig zieke leerling) met dr.ir. Jan Willem van 't Klooster en Patrick Woudstra van Graafschapcollege
- De robot als collega met Serge de Beer van Lentiz
- Drônes in het groen onderwijs met Dick van der Neut en Kees Snippert van AOC Oost

Je kunt je aanmelden voor deze themamiddag vanaf 13.00 uur via de online databank op onze website of mail naar ellenelemans@cviweb.nl Jouw bijdrage is € 45,=.
Wil je vooraf met ons lunchen (je betaalt dan € 60,= voor de hele middag) dan ben je vanaf 12 uur welkom in het Innovatiehuis in 's-Hertogenbosch.
We sluiten de middag af met een informele netwerkborrel in de Huiskamer van Innovatiehuis.

26.5.16

Buitensessieruimte bij Bossche Innovatiehuis

Met goed weer heeft het CvI Innovatiehuis in het centrum van 's-Hertogenbosch een mooie tuin, die zich prima leent voor buiten sessies.

Behalve het schoolbord is het ook mogelijk om de flipover's in de tuin te gebruiken.

Helaas kunnen we geen goed-weer-garantie geven...

Wil je sessie ruimte reserveren in het Innovatiehuis, binnen of buiten, bel ons op 073-7200932 of mail naar: innovatiehuis @ cviweb.nl

17.5.16

Masterclass en ontwerpsessie Beroepsonderwijs IMPROVE YOUR SCHOOL

IMPROVE YOUR SCHOOL, in one hour or less!

Klinkt dat als een aantrekkelijk idee? Dat kan op woensdag 1 juni in het Innovatiehuis, al nemen we er dan wel iets langer de tijd voor. En maak kennis met de Master Expertdocent Beroepsonderwijs.

Vanuit het Lectoraat Beroepsonderwijs wordt op woensdagmiddag 1 juni
in het Innovatiehuis een
Masterclass en ontwerpsessie Beroepsonderwijs
georganiseerd :  Improve your school, een werksessie in het Innovatiehuis met kerndocenten van de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB).

Ben je docent in het beroepsonderwijs, in het hbo, mbo of vmbo, dan ben je van harte welkom. We vragen van je om een ontwerpvraagstuk of verbeteridee mee te nemen. Ter plekke gaan we aan de slag met ‘The Design Thinking Quickstart Guide, made for teachers who want to create innovative solutions for classrooms, schools and communities’.

De werk- en ontwerpsessie wordt begeleid door twee kerndocenten van de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB).
Tijdens de ontwerpsessie zullen de MEB-docenten Monique Ridder (Windesheim) en Ilya Zitter (Hogeschool Utrecht), twee kennis intermezzo’s verzorgen om het ontwerpproces mee te verrijken. De MEB is een unieke educatieve masteropleiding in Nederland die zich specifiek richt op docenten van beroepsgerichte vakken in het (v)mbo en hbo.

Kortom:
Ben je een docent hbo, mbo of vmbo?
Heb je een ontwerpvraagstuk of een verbeteridee voor je eigen beroepsonderwijs?
Wil je kennismaken met de Master Expertdocent Beroepsonderwijs?
Kom dan op 1 juni naar het Innovatiehuis in 's-Hertogenbosch!

12:00 - 13:30 uur Lunch (facultatief)
13:30 - 16:30 uur Ontwerpsessie met twee kennisintermezzo's

Meld je aan via de CvI online databank voor de bijeenkomst zonder lunch (€ 45,=) vanaf 13.30 uur. Wil je vooraf met ons lunchen (je betaalt dan € 60,= voor de hele middag) dan ben je welkom in Innovatiehuis (Koningsweg 38, 5211 BL 's-Hertogenbosch) om 12 uur.
Einde van de bijeenkomst ca. 16.30 uur.
Hiervoor kun je ook aanmelden op de website van het Consortium voor Innovatie.

16.5.16

Academische Werkplaats bijeenkomsten met Lectoraat Beroepsonderwijs

Laatste Academische werkplaats op 8 juni a.s.
Beroepsonderwijs uitvoeren

Academische werkplaatsen in het Innovatiehuis worden georganiseerd door het Consortium voor Innovatie op initiatief van het Lectoraat Beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht (HU).

De academische werkplaatsen  zijn knooppunten van kennis rond drie thema’s:
- Ontwerpruimte beroepsonderwijs
- Uitvoeren beroepsonderwijs
- Beoordeling in beroepsonderwijs
In deze werkplaatsen komen de professionele praktijk van mbo/hbo, onderwijs (zoals Masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs, afstudeerrichting beroepsonderwijs van de lerarenopleidingen en professionaliseringstrajecten voor mbo/hbo-docenten) en onderzoek samen.

In de werkplaatsen werken docenten/opleiders, masters (in opleiding), studenten van de afstudeerrichting beroepsonderwijs en docent(onderzoekers) samen met de promovendi en onderzoekers van ons lectoraat aan het ontwikkelen van praktijkkennis.
Naast het ontwikkelen van de academische werkplaats als ‘communities of practice’ werken we ook toe naar tastbare kennisproducten.


De eerste bijeenkomst Ontwerpruimte Beroepsonderwijs heeft op 18 februari plaatsgevonden in het Innovatiehuis en werd gecoördineerd door dr. Ilya Zitter (Hogeschoolhoofddocent bij Lectoraat Beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht).

De tweede Academische werkplaats 'Beoordelen in beroepsonderwijs' vond plaats in het Innovatiehuis op dinsdagmiddag 12 april en werd begeleid door dr. Liesbeth Baartman (Hogeschoolhoofddocent bij de Lectoraat Beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht).

De derde Academische werkplaats
'Beroepsonderwijs uitvoeren'  wordt begeleid door 
Prof.dr. Elly de Bruijn (Lector beroepsonderwijs aan de Hogeschool Utrecht, bijzonder hoogleraar beroepsonderwijs aan de Universiteit van Utrecht) en
dr. Anne Khaled (Hogeschooldocent bij Lectoraat Beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht) wordt georganiseerd in het Innovatiehuis op woensdagmiddag 8 juni.

Praktische details
Op genoemde middagen van 12:00-13:00 is lunch (facultatief) en informele kennismaking. Om 13:00 gaat de inhoudelijke bijeenkomst van start. Daarnaast biedt een middag in het Innovatiehuis ook de kans op verrassende ontmoetingen; we sluiten af met een informele netwerk-borrel in de Huiskamer (ca. 17 uur).
Bijeenkomst zonder lunch € 45,=, met lunch € 60,=

Ben jij docent/opleider, meld je dan aan voor de Academische Werkplaatsen
via onze online databank of mail naar innovatiehuis@cviweb.nl
Locatie: Innovatiehuis in ’s Hertogenbosch op Koningsweg 38

Deze middag is gevalideerd door Registerleraar voor 3 RU

4.4.16

Themamiddag Professionals in het onderwijs: beter af met/zonder registers?

Themamiddag op woensdagmiddag 18 mei 2016 in Innovatiehuis 
rond de vraag :

Professionals in het onderwijs: beter af met/zonder registers?

Onder leiding van Karin Winters (gespreksleider) gaan we over dit thema in discussie.
Informatie en bijdrage van:
Theo Mensen - Stichting ePortfolio Support (StePS) 
Frank Jansma - Onderwijscoöperatie
Anna van der Horst - promovendus e-portfolio MeursHRM

Er is heel veel extra geld beschikbaar gemaakt voor professionalisering in het onderwijs. De Lerarenagenda staat op de agenda. Er worden veel cursussen aangeboden. Aan congressen worden certificaten gehangen waarmee leerkrachten en docenten punten kunnen verzamelen om aan te tonen een professional te zijn of binnenkort te worden.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan nieuwe registers en vernieuwing van registraties. Wat gaat dat opleveren? Professionals? Dat is wel de bedoeling, maar wie gaat dat geloven?
Hoe wordt de kwaliteit van de registers en registraties gewaarborgd? Welke leerbewijzen zijn minimaal vereist en welke zijn betrouwbaar en geloofwaardig? Hoe moeilijk of gemakkelijk is het om doeltreffende leerbewijzen te verzamelen en te (her)gebruiken? Hoe betrouwbaar zijn de registers en hoe zit het met identificatie, authenticatie en de privacy? Zijn wij in het onderwijs bezig als slagers die hun eigen vlees keuren? Wat kunnen we leren van andere professionals?

Aanleiding voor de Themamiddag Professionals in het onderwijs: beter af met/zonder registers? op woensdag 18 mei in het Innovatiehuis, 13 MBO scholen waren vertegenwoordigd en discussiëerden met en luisterden naar diverse sprekers.

Dagvoorzitter Karin Winters leidde het thema in.

Frank Jansma - Onderwijscoöperatie : Invoering lerarenregister van-voor-door leraren
Anna van der Horst – Promovendus | R&D MeursHRM : Wat weten we van proactief loopbaangedrag, zelfregie en duurzame inzetbaarheid
Theo Mensen - Stichting ePortfolio Support : Kwaliteitsborging en professionalisering mét en zonder registers

Deze middag is gevalideerd door het lerarenregister voor 3 RU.
Een verslag van Karin Winters is na te lezen op haar weblog.

8.3.16

Themamiddag Ondernemerschap in het MBO: cruciaal voor de toekomst!

Meer informatie op: www.isondernemenietsvoorjou.nl
Verslag van deze Themamiddag in het Innovatiehuis door Karel Wijne:

Op 22 april waren er 13 ROC's aanwezig in het Innovatiehuis. Onderwerp van de middag was:
Is ondernemen iets voor jou? 

De arbeidsmarkt verandert. Er zijn steeds minder vaste banen en steeds meer klussen voor zelfstandig ondernemers. Zeker op mbo-niveau zal dat het geval zijn. Daarom is naast het leren van een goed vak belangrijk dat we onze jongeren laten nadenken hoe ze later in de maatschappij hun geld willen verdienen. In loondienst, als ondernemer of misschien wel een combinatie van die twee.

Maarten Post is voorzitter van ZZP Nederland, een organisatie die zzp'ers met raad en daad bijstaat en daarnaast de belangen voor deze groeiende groep behartigt in Den Haag. Maarten geeft het belang van het nadenken over de consequenties van ondernemer zijn op jonge leeftijd aan. Hij daagt de ROC's uit om goede voorlichting te geven. Iedereen moet weten wat er bij ondernemerschap komt kijken. Een gefundeerde keuze om ondernemer te worden of om het juist niet te doen is belangrijk. Je kunt HIER zijn presentatie terugzien.

Theo van de Sande van ROC Eindhoven bedacht samen met een aantal collega's dat er een ondernemend keuzedeel ontbreekt. Namelijk dat voor mensen die later als zzp'er aan de slag willen. Hij verzamelde 10 ROC's om zich heen en ontwikkelde samen met hen het keuzedeel ondernemend vakman. Dit keuzedeel is bijna goedgekeurd en kan ingezet worden van niveau 2-4. In een korte presentatie zette hij het keuzedeel neer en de groep besprak de mogelijkheden en ging dieper in op de examinering. Dat dit keuzedeel in een behoefte voorziet werd zeer duidelijk tijdens de discussie. Je kunt HIER zijn presentatie terugzien.

Op het eind van de dag presenteerden ondernemers Karel Wijne en Karen Romme hun nieuwe methode: Is ondernemen iets voor jou?
Karel houdt zich al 10 jaar bezig met ondernemerschap in het mbo en was de initiator van het mbo certificaat ondernemerschap. De opzet die destijds door vijf ROC's is gemaakt is nog steeds terug te vinden in de huidige keuzedelen ondernemerschap. Ondernemers zijn geen lezers, maar de boeken van Karen over Calimeromarketing worden heel veel gelezen.
Ze hebben besloten om hun krachten te bundelen om zo jonge mensen op een boeiende wijze kennis te laten maken met alle aspecten van het ondernemerschap. Maar ook om docenten handvatten te geven om daar goede lessen over te geven. Niet alleen in de klas, maar ook met veel buitenschoolse opdrachten.

De methode bestaat uit: Een handboek of een introductieboek, Ondersteunend materiaal voor docenten, Buitenschoolse opdrachten om de praktijk te ervaren en Toetsvragen. 
Het handboek wordt geleverd inclusief de E-scan Ondernemerstest. Deze test helpt om meer inzicht te krijgen hoe ondernemend iemand is. Kijk voor meer informatie over de methode op de website  Is ondernemen iets voor jou? 

In de interactieve presentatie werden er veel vragen gesteld. Daarnaast konden de deelnemers samen aan de slag met de opdracht: 
Hoeveel zou jij moeten verdienen als je je baan als zzp'er zou doen. 
Ook voor de ondernemende docenten was deze opdracht een eyeopener. 

Na afloop ging iedereen met een introductieboekje van Is ondernemen iets voor jou en met veel nieuwe kennis en contacten naar huis.

Wil je de presentaties nog een keer terugzien, of meer informatie over de Methode, je vindt alle presentaties en het verslag van de middag van Karel Wijne HIER.