27.10.16

Boekpresentatie CREALUCION van Coen Free

Coen Free’s Handreiking voor Gedroomd Onderwijs en Duurzame Talentontwikkeling.

Als voorzitter van het Consortium voor Innovatie voor beroepsonderwijs en volwasseneducatie  is Coen al 25 jaar een opgewekte  zoeker naar goed, eigentijds onderwijs.

In CREALUCION doet hij verslag van zijn boeiende zoektocht naar de heilige graal: gedroomd onderwijs dat de ruimte biedt aan een optimale talentontwikkeling voor álle kinderen. Een zoektocht naar de essenties van ons denken en leren, met opmerkelijke en voor het onderwijs hoopgevende resultaten.

De presentatie van het boek heeft plaatsgevonden op vrijdag 4 november in het Jheronimus Bosch Art Center in 's-Hertogenbosch.
De aldaar door Coen uitgesproken speech kun je HIER nalezen.
Het boek CREALUCION is te bestellen via het Consortium voor Innovatie (€ 20,= excl. € 4,95 verzendkosten) stuur hiervoor een e-mail naar annemariehoevenaars@cviweb.nl


 

Aanmelden voor deze boekpresentatie is niet meer mogelijk.
Het boek CREALUCION is wel te bestellen via het Consortium voor Innovatie (€ 20,= excl. € 4,95 verzendkosten) per e-mail bij annemariehoevenaars@cviweb.nl 

24.10.16

Robots in de klas, science fiction of realiteit?

Robots zijn al niet meer weg te denken uit onze bedrijven. Hoe gaat dat in het onderwijs?


Lesrobot in de klas vervangt zieke leerling
De discussie over de veranderende arbeidsmarkt door robotisering laaide onlangs weer op. De impact van robotisering en digitalisering stond namelijk op de politieke agenda.
“Het onderwijssysteem is erg star”, aldus
VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas in een interview. Zo zou er meer aandacht moeten komen voor digitale vaardigheden in het basisonderwijs. Daarnaast moeten leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs leren programmeren en ontwerpen, zodat zij robots begrijpen en de baas kunnen blijven.
Minister Bussemaker van Onderwijs gaf eerder al aan dat het onderwijs mee moet met de innovaties en de opleidingen dient aan te passen naar nieuwe behoeftes en vragen.

Op woensdagmiddag 18 januari 2017 gaan we in het Innovatiehuis graag de discussie met jullie aan over robotisering in het onderwijs.

Daarnaast presenteren drie ervaringsdeskundigen uit de MBO praktijk:
- Lesrobot (vervangt in de klas de langdurig zieke leerling) met dr.ir. Jan Willem van 't Klooster en Patrick Woudstra van Graafschapcollege
- De robot als collega met Serge de Beer van Lentiz
- Drônes in het groen onderwijs met Dick van der Neut en Kees Snippert van AOC Oost

Je kunt je aanmelden voor deze themamiddag vanaf 13.00 uur via de online databank op onze website of mail naar ellenelemans@cviweb.nl Jouw bijdrage is € 45,=.
Wil je vooraf met ons lunchen (je betaalt dan € 60,= voor de hele middag) dan ben je vanaf 12 uur welkom in het Innovatiehuis in 's-Hertogenbosch.
We sluiten de middag af met een informele netwerkborrel in de Huiskamer van Innovatiehuis.

6.10.16

Nieuwe wisselkunst van René Alink, meubelmaker, paneelmaker, tegelspecialist en fotograaf

Het Innovatiehuis biedt Bossche kunstenaars een podium. Vanaf deze week is op de verdieping zeer divers werk te zien van meubelmaker, paneelmaker, tegelspecialist en fotograaf:

René Alink, autodidact, werkt sinds 2000 vanuit zijn werkplaats aan de Parallelweg in Den Bosch, waarbij meubels op maat, interieurinrichting en standbouw allemaal voorbij is gekomen. Hij stelt zich voor met verrassend werk op de verdieping van het Innovatiehuis.

<   De salontafel in de zithoek van de Huiskamer.

"De laatste jaren ligt het accent, naast werken in opdracht, steeds meer op hetgeen ik graag zelf maak en laat zien.

Na onderzoeken en experimenteren ligt dat zwaartepunt momenteel in de hoek van oud papier en epoxyhars; meubels, panelen en “tegelwandjes” (van hout!) die met oud papier (of een print) beplakt (of bedrukt) worden en daarna afgewerkt worden met epoxyhars. Een ingeslagen weg die zeker nog niet dood loopt.
In de fotografie ligt de nadruk op documentaire fotografie, langer lopende projecten waarbij het onderwerp op verschillende momenten opgezocht en gefotografeerd wordt. De camera brengt mij dichter bij het onderwerp (negen van de tien keer mensen) dan ik voor mogelijk zou houden. Zonder camera zou het me waarschijnlijk niet lukken mensen zo onbevangen te krijgen. Camera als bindmiddel en oplosser van buffer om uiteindelijk intiem, integer en persoonlijk te kunnen fotograferen.

In het Innovatiehuis hangen momenteel o.a. foto`s en teksten van mijn project “De straat op!” waarbij ik toevallige passanten, die ik in de Bossche binnenstad tegenkom, vraag of ik ze mag interviewen en fotograferen.

Meer informatie en links op de wisselkunstpagina.

Themamiddag Trends in ICT en (MBO-)onderwijs


Woensdagmiddag 5 oktober 2016 in het Innovatiehuis in 's-Hertogenbosch 
verzorgden Michael van de Wetering (Kennisnet) en Wilfred Rubens (WilfredRubens.com) een druk bezochte themamiddag over trends op het gebied van ICT in het MBO.

Deze middag was bedoeld voor medewerkers van MBO-instellingen, die betrokken zijn of graag mee willen denken over ontwikkelingen die van invloed zijn op beleidskeuzes rond ICT en onderwijs.

Na een inleiding door Wilfred Rubens van belangrijke trends, gaat Michael van de Wetering in op adviezen en instrumenten uit het Kennisnet Trendrapport, die MBO-scholen kunnen gebruiken bij het opstellen of bijstellen van hun ict-beleidsplan en bij het maken van keuzes rond slimme investeringen. Met voorbeelden maakt Michael inzichtelijk hoe de impact van technologie concreet gemaakt kan worden, inspelend op actuele ontwikkelingen binnen bestuur en school.

Daarna gaan de aanwezigen zelf aan de slag met instrumenten uit dit trendrapport. Daarmee verkennen zij de impact van trends op het ICT-beleid van hun school.

Deze middag is bedoeld voor medewerkers van MBO-instellingen die betrokken zijn of graag mee willen denken over ontwikkelingen die van invloed zijn op beleidskeuzes rond ICT en onderwijs.

Het Kennisnet Trendrapport beschrijft technologische ontwikkelingen waarmee scholen in het po, vo en mbo nu en in de toekomst worden geconfronteerd. Het helpt scholen navigeren in een wereld vol technologische trends en hypes, die zich in snel tempo blijven ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan intelligente robots, virtual reality en learning analytics.

Een verslag van de middag vind je op de weblog van Wilfred Rubens

Andere Themamiddagen in het kader van de NIEUWE TECHNOLOGIE zijn:
-  Virtual Reality in het (MBO-)onderwijs
-  Robots in de klas, science fiction of realiteit?
Datum van deze bijeenkomsten is nog niet definitief, heb je interesse stuur dan een mail naar ellenelemans @cviweb.nl 

7.6.16

Themamiddag Asielzoekers in het onderwijs – Eenheidsworst?

Er komen steeds meer vluchtelingen naar Nederland. Ook deze mensen hebben onderwijs nodig.

Op woensdagmiddag 21 september organiseren we een themabijeenkomst over het onderwerp Asielzoekers in het onderwijs en hoe je daar als MBO onderwijs mee omgaat.

Eenheidsworst? 
Hoe moeten specialisten in het beroepsonderwijs inspelen op de ontwikkelingen in het asielzoekersonderwijs? Durven wij naar individuen te kijken i.p.v. naar massa? Weten wij met sociaal emotionele kwesties om te gaan en kunnen wij kwalitatief goed onderwijs leveren om dit in goede banen te leiden?
Slechts een aantal vragen die ontstaan door de grote toestroom aan asielzoekers.

Gaan we eenheidsworst aanbieden met het risico op ‘mismatch’?

Kunnen docenten die binnen het reguliere onderwijs goed functioneren deze klus aan of juist niet omdat kennis van verschillende culturen ontbreekt? Hoe gaan we traumatische ervaringen van onze nieuwe buren, vrienden en medeburgers kanaliseren en managen? Het Asielzoekersvraagstuk, in deze grootte, is voor ons allen nieuw. We krijgen te maken met het kip-of-ei-probleem. Moeten we ze eerst de taal leren en de rest komt later? Of eerst werken aan de integratie op de arbeidsmarkt? Dit vraagt om verschillende financiële overwegingen en stappen. Wie krijg je als mbo-school als nieuwe klant? De asielzoeker, de gemeente of het COA?
Moeilijke vraagstukken waarop niet altijd passende antwoorden zijn te geven.

Seca heeft over dit nieuwe beroepsonderwijs een duidelijke visie. Wij gaan er vanuit dat de docent zich aanpast aan de nieuwe diversiteit binnen een klas en niet andersom. Maar misschien denkt u daar als opleidingsmanager, directeur of docent heel anders over.
Sedat Cakmak van Seca Docenten SeleCtie gaat in op de vraag aan u: gaat u voor Eenheidsworst?

Rudi Knol, opleidingsmanager Educatie bij het Alfa-college levert een bijdrage met als titel: Succesvol inburgeren met een opleiding. Hij vertelt over leerroutes van het Alfa-College, schakelprogramma’s en gecombineerde programma's met mbo en toont een paar filmpjes.

Een verslag van deze themamiddag met links naar de presentaties kun je HIER nalezen.Deze bijeenkomst is gevalideerd voor 3 RU

26.5.16

Buitensessieruimte bij Bossche Innovatiehuis

Met goed weer heeft het CvI Innovatiehuis in het centrum van 's-Hertogenbosch een mooie tuin, die zich prima leent voor buiten sessies.

Behalve het schoolbord is het ook mogelijk om de flipover's in de tuin te gebruiken.

Helaas kunnen we geen goed-weer-garantie geven...

Wil je sessie ruimte reserveren in het Innovatiehuis, binnen of buiten, bel ons op 073-7200932 of mail naar: innovatiehuis @ cviweb.nl

17.5.16

Masterclass en ontwerpsessie Beroepsonderwijs IMPROVE YOUR SCHOOL

IMPROVE YOUR SCHOOL, in one hour or less!

Klinkt dat als een aantrekkelijk idee? Dat kan op woensdag 1 juni in het Innovatiehuis, al nemen we er dan wel iets langer de tijd voor. En maak kennis met de Master Expertdocent Beroepsonderwijs.

Vanuit het Lectoraat Beroepsonderwijs wordt op woensdagmiddag 1 juni
in het Innovatiehuis een
Masterclass en ontwerpsessie Beroepsonderwijs
georganiseerd :  Improve your school, een werksessie in het Innovatiehuis met kerndocenten van de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB).

Ben je docent in het beroepsonderwijs, in het hbo, mbo of vmbo, dan ben je van harte welkom. We vragen van je om een ontwerpvraagstuk of verbeteridee mee te nemen. Ter plekke gaan we aan de slag met ‘The Design Thinking Quickstart Guide, made for teachers who want to create innovative solutions for classrooms, schools and communities’.

De werk- en ontwerpsessie wordt begeleid door twee kerndocenten van de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB).
Tijdens de ontwerpsessie zullen de MEB-docenten Monique Ridder (Windesheim) en Ilya Zitter (Hogeschool Utrecht), twee kennis intermezzo’s verzorgen om het ontwerpproces mee te verrijken. De MEB is een unieke educatieve masteropleiding in Nederland die zich specifiek richt op docenten van beroepsgerichte vakken in het (v)mbo en hbo.

Kortom:
Ben je een docent hbo, mbo of vmbo?
Heb je een ontwerpvraagstuk of een verbeteridee voor je eigen beroepsonderwijs?
Wil je kennismaken met de Master Expertdocent Beroepsonderwijs?
Kom dan op 1 juni naar het Innovatiehuis in 's-Hertogenbosch!

12:00 - 13:30 uur Lunch (facultatief)
13:30 - 16:30 uur Ontwerpsessie met twee kennisintermezzo's

Meld je aan via de CvI online databank voor de bijeenkomst zonder lunch (€ 45,=) vanaf 13.30 uur. Wil je vooraf met ons lunchen (je betaalt dan € 60,= voor de hele middag) dan ben je welkom in Innovatiehuis (Koningsweg 38, 5211 BL 's-Hertogenbosch) om 12 uur.
Einde van de bijeenkomst ca. 16.30 uur.
Hiervoor kun je ook aanmelden op de website van het Consortium voor Innovatie.